Privatumo politika

1. Vispārīgie noteikumi


1.1. Šī privātuma politika regulē elektroniskā veikala IN UMBRA www.INUMBRAHOME.lt (turpmāk - IN UMBRA) un šī veikala pircēja (turpmāk - PIRCĒJS).

1.2. IN UMBRA rekvizīti: MB "In Umbra" PVN kods: LT100011389811, uzņēmuma kods: 304748115, adrese: Ateities g. 1, Dainų k., Šauļių raj., LT-77209, e-pasts pasts: info@inumbra.lt tālrunis: +370 6520 6530.

1.3. PIRCĒJA personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu nosaka šī privātuma politika, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti.

1.4. Norādot savus personas datus IN UMBRA e-veikalā, PIRCĒJS piekrīt, ka IN UMBRA tos pārvaldīs un apstrādās šajā privātuma politikā un tiesību aktos paredzētajos nolūkos, līdzekļos un kārtībā.

1.5. MB "In Umbra" apņemas pārdot preces fiziskām personām, kuras ir vismaz 18 gadus vecas. Ja PIRCĒJS ir jaunāks par 18 gadiem, viņš var iegādāties tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.


2. Personas datu vākšana, apstrāde, uzglabāšana
2.1. Lai nodrošinātu netraucētu pakalpojuma sniegšanu un kvalitatīvu apkalpošanu, MB "In Umbra" ievēro šādus personas datu apstrādes pamatprincipus:

2.1.1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem
2.1.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godīgi
2.1.3. Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti
2.1.4. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi
2.1.5. Personas datus apstrādā tikai darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības
2.1.6. Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla

2.2. MB "In Umbra" respektē katra PIRCĒJA tiesības uz privātumu. PIRCĒJA personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita Giftstree-dāvanu koka iegādes veidlapā norādītā informācija) tiek vākti un apstrādāti šādiem mērķiem:

2.2.1. apstrādāt Jūsu preču pasūtījumus
2.2.2. izsniedz finanšu dokumentus (piemēram, rēķinus)
2.2.3. risināt problēmas, kas saistītas ar preču uzrādīšanu vai piegādi
2.2.4. pildīt citas līgumsaistības

2.3. PIRCĒJA personas datus un maksājumu informāciju MB "In Umbra" glabā 5 gadus. MB "In Umbra" apkopo un analizē PIRCĒJA datus, lai nodrošinātu netraucētu pakalpojuma sniegšanu, kvalitatīvu apkalpošanu un labāko PIRCĒJA pieredzi, iegādājoties MB "In Umbra" preces vai pakalpojumus.


3. Personas datu nodošana trešajām personām
3.1. Pārdevējam ir tiesības nodot informāciju trešajām personām, tikai lai sasniegtu 2.2. punktā minētos mērķus.
3.1. Tikai Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

4. Personas datu iesniegšanas noteikumi
4.1. PIRCĒJAM pirkuma veidlapā jāsniedz pilnīga, pilnīga un pareiza informācija par sevi. Ja PIRCĒJS pirkuma veidlapā norāda neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, MB "In Umbra" ir tiesības atcelt PIRCĒJA pasūtījumu vai ierobežot viņa iespējas izmantot MB "In Umbra" elektronisko veikalu. PIRCĒJS arī piekrīt, ka viņa norādītais e-pasts uz e-pasta adresi tiktu nosūtīti informatīvie ziņojumi, kas nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.


5. Personas datu maiņa vai atjaunošana
5.1. Ja PIRCĒJA pirkuma veidlapā norādītie personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita MB "In Umbra" pirkuma veidlapā norādītā informācija) pasūtījuma izpildes laikā ir mainījušies, PIRCĒJAM nekavējoties jāiesniedz atjauninātos personas datus uz adresi: info@inumbra.lt , vai pa tālruni: +370 6520 6530.


6. Izmaiņas noteikumos un noslēguma noteikumos
6.1. MB "In Umbra" ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Privātuma noteikumus, par to paziņojot savā interneta veikalā. Jūsu turpmāka mūsu vietnes pakalpojumu izmantošana nozīmē šo noteikumu ievērošanu. Visas nesaskaņas un strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.